Prva od šest knjiga zbirki pesama Branka Miljkovića. Izdavač prvog toma pesama je Niški kulturni centar. Knjigu je ilustrovao Dragan Momčilović, a u priređivačkom odboru su prof. dr Radivoje Mikić, prof.dr Goran Maksimović, i Goran Stanković. Pokrovitelj je grad Niš. Štampa “Pergament Print” iz Niša.