Dizajn i priprema za štampu

PRIPREMA I IZRADA CTP PLOČA

Priprema za stampu

Prilikom pripreme za štampu neophodno je uklopiti sve grafičke elemente u celinu, usaglasiti iste sa kolornim profilima štamparije kao i pripremiti poseban fajl za izlazni uređaj.

Priprema za štampu uključuje:

 • obrađivanje slika, fotografija i skeniranje istih
 • obrađivanje tekstualnih formi, unos podataka, korekciju teksta i lekturu
 • izradu grafičkih elemenata koji prate ove procese – tabli, grafikona, šema, crteža…
 • sastavljanje svih elemenata u jednu celinu

CTP Ploče

Pergament print osvetljava i razvija ploče u CTP tehnologiji i pruža usluge montaže, osvetljavanja i pripreme štamparskih ploča.

Posedujemo termalni CTP-uređaj HEIDELBERG CREO Trendsetter 3230 AL.

 • Rezolucija: 1200 – 2400 dpi
 • Linijatura: 100 – 200 lpi
 • Maksimalna dimenzija ploče: 730 x 650 mm

Graficki dizajn 

Danas, grafički dizajn predstavlja savršen spoj vizuelnih i verbalnih elemenata. Kako bi se dobio dobar finalni proizvod neophodno je na jednom mestu okupiti kvalitetan tim stručnjaka iz različitih oblasti – ilustratore, fotografe i grafičke dizajnere čiji je zadatak da oblikuju proizvod do njegovog savršenstva.

Kreiranje vizuelnog identiteta:

 • dizajn znaka i logotipa firme
 • izrada aplikacija na artiklima poslovne komunikacije kao što su memorandumi, koverte, vizit-karte, fascikle, pozivnice, blokovi, kese, olovke…

Dizajn promotivnih sredstava:

 • dizajn kataloga, brošura, flajera..
 • dizajn različitih spoljnih propagandnih sredstava poput plakata, postera, bilborda, tabli, zastava…
 • dizajn propagandnog materijala poput kalendara, biltena, pvc galanterije…

 

sr_RSSR