Papir je nastao u Kini

Prva proizvodnja papira je zabeležena za vreme vladavine dinastije han (između 25-220. godine), kasnije u 8. veku Kina je znanje iz ove oblasti prenela Islamskim zemljama, tokom 11. veka Evropi. A papir kakav danas koristimo je prvi put napravljen u 19. veku.

Meksiko je imao štamparsku presu pre Rusije i Amerike

Meksiko je započeo štamparske operacije 1534. godine skoro 100 godina pre Amerike (1639). Prva Američka štamparska presa se pojavila na Cambridge univerzitetu kada je Josef Glover doneo iz Engleske.

Svi delovi koji su bili zamenljivi uključujući slova, znakove interpunkcije i razmake između slova, sve to je ručno pravljeno

Teško je zamisliti da su u nekom prošlom periodu štampari sami kreirali i pravili fontove i potrebne znakove. I dan danas najpoznatiji font je font koji je kreirao francuski štampar Claude Garamonde. Tako kreirani fontovi su najčešće dobijali nazive po svojim kreatorima.

Najstarija mehanički štampana knjiga

Prva mehanički štampana knjiga je bila Gutenbergova Biblija koja je štampana u Mainzu u Nemačkoj oko 1455. godine. Međutim postoji i tvrdnja da je u Kini prvi put izrađen štamparski otisak čak 6-7 vekova pre.

Čak dve godine je bilo potrebno da se odštampa jedna knjiga

U pitanju je Šekspirova kompilacija 36 predstava. Knjiga pod nazivom “Prvi Folio” sadržala je skoro 400 stranica. Proces je bio toliko dugotrajan, a korekcije su se vršile u toku štampe.

Najmanja knjiga na svetu

U pitanju je japanska knjiga o cveću, „Šiki no Kusabana” sa stranicama dugim svega 0,75 mm.  Slova široka samo 0,01 mm napravljena istom tehnologijom koju koriste stručnjaci u izradi novčanica za sprečavanje falsifikata. Možete je čitati samo uz pomoć lupe.

Prvi laserski štampač

Napravio je 1969. godine Gary Starkweather u Xerox-u, dok je prvi laserski štampač za komercijalnu upotrebu napravljen IBM 1976. godine.